Ako funguje podprahová reklama?

Autor:
Jana Cibiková
Dátum:
6/12/2009
Zobrazení: 5075

Hlasovanie:
10

pošli na vybrali.sme.sk
    Na Facebook
img/_podprahova_reklama.jpg Podprahová reklama je jednou z foriem propagácie, ktoré sú podľa zákona zakázané. Prvým známym príkladom jej fungovania bol v roku 1957 experiment pána Vicaryho. Jeho podstatu tvorilo premietanie filmov skupinám študentov, do ktorých vložil reklamné titulky: „Jedzte pop-corn“, „Pite Coca-Colu“. Všetky posolstvá boli premietané celkom 36-krát v rámci filmu, teda každých 5 sekúnd rýchlosťou trojtisíciny sekundy, čo pokusné osoby nemohli postrehnúť. Výsledky výskumu dokázali, že podvedomé signály mali účinok a spôsobili zvýšenie predaja – pri pop-corne o 58% a pri kokakole o 18%.

Pre pochopenie podprahovej reklamy je potrebné vedieť ako pracuje ľudské oko. Tento nedo-konalý orgán dokáže zachytiť pohyb vo filme až pri frekvencii 24 obrázkov za sekundu, teda idúcich za sebou v rýchlom slede, pričom zobrazujú pohyb po malých krokoch. Naše vedomie neregistruje týchto 24 obrazov jednotlivo, ale iba ako celok. Dlhú dobu si vedci mysleli, že tento úkaz spôsobuje zotrvačnosť ľudského oka. Dnes je známe, že za ilúziu pohybu vo filme je zodpovedný stroboskopický efekt, ktorý objavil Michael Faraday. Je založený na rýchlom slede obrazov, ktoré splynú do pohyblivého obrazu iba v tom prípade, ak sú po sebe idúce snímky prerušované krátkymi fázami tmy. Na jeho objav nadväzovali ďalšie vynálezy ako Stampferov stroboskop a Plateaov fenakistiskop.

I keď naše vedomie nie je schopné vnímať každý z 24 obrázkov tvoriacich pohyb na filmovom plátne, podvedomie každý z nich registruje. Ak sa teda medzi tieto snímky vloží jeden, ktorý tam nepatrí, ľudské oko ho nepostrehne, no podvedomie ho zaregistruje. V prípade reklamy ide o umiestňovanie produktov alebo titulkov medzi jednotlivé fázy pohybu.

Dokázať podprahové pôsobenie na zákazníka sa snažili viaceré výskumy, no odborníci nie sú názorovo jednotní. Kde teda hľadať pravdu? Najskôr treba povedať, že aby bola táto manipulácia zákazníka vôbec úspešná, musí prekonať viacero nasledovných obmedzení: kvôli informačnému preťaženiu je prah vnímania osôb veľmi vysoko, reklama býva rýchlo zabudnutá, iné informačné zdroje, odpor k reklame, zlé výrobky propagované v reklame, emocionálne faktory, ktoré veľakrát prevládajú nad racionálnymi faktormi a postoje zákazníkov.

Podprahová reklama sa však nevyskytuje iba v televíznych reklamách. Hoci je nelegálna, môžeme ju nájsť v outdoorovej reklame (bilbórdy, plagáty, reklamy na prostriedkoch verejnej dopravy a pod.) i v neverbálnej komunikácií.

Koniec - koncov sa podprahové vnímanie stáva terčom konšpiračných teórii o manipulovaní obyvateľstva v záujme získania moci a finančného majetku.